Program

 

W naszym Żłobku zapewniamy dzieciom przygotowanie do dalszej edukacji. W programie uwzględniamy wszechstronny rozwój: intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny.

Edukacja odbywa się poprzez zabawę, dostosowaną do wieku i możliwości dziecka.

 

W czasie zajęć wykorzystujemy:

 

  • ogólnorozwojowe zabawy ruchowe
  • zabawy logopedyczne
  • zabawy plastyczne
  • pedagogikę zabawy
  • elementy Integracji Sensorycznej
  • muzykoterapia
  • bajkoterapia