Opłaty

 

  • 300 zł – opłata rejestracyjnajednorazowa bezzwrotna kwota przeznaczona zakup materiałów plastycznych dla dziecka i innych koniecznych rzeczy

  • 1100 zł – stała, podstawowa, bezzwrotna opłata za pobyt dziecka w Żłobku i wyżywienie. W ramach tej kwoty dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku, posiłki, codzienne zajęcia edukacyjne oraz zabawy tematyczne np. Mikołaj, Dzień Dziecka, teatrzyki, bale, warsztaty przyrodnicze, lepienie z gliny i inne.

Iformujemy, że na rok 2019 otrzymaliśmy dofinansowanie z programu MALUCH, dlatego opłata stała będzie pomniejszona o 100 zł. Rodzice będą płacić 1000 zł miesięcznie.


 Płatność należy dokonywać wyłącznie na konto wpisując :
imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności np. Jaś Kowalski – październik 2017r.

Numer konta:

Santander Bank Polska SA 33 1090 1753 0000 0001 3529 4032