Ż Ł O B E K  

Ś W I Ę T E G O   F R A N C I S Z K A

 

Żłobek Świętego Franciszka jest to placówka prowadzona przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi od 1 października 2017 roku. Rozpoznając potrzeby mareckiego społeczeństwa chcemy wyjść naprzeciw rodzicom i otoczyć ich pociechy kilkugodzinną opieką. Przyjmujemy dzieci od 1 do 3 roku życia.

Zapewniamy serdeczną troskę i życzliwość. Pragniemy zadbać o bezpieczeństwo maluszków, a także wszechstronny rozwój i wychowanie, poprzez otwieranie przed nimi cudownego świata pełnego zabaw, radości i piękna.

Dysponujemy salami zabaw dziennych, dużą salą rekreacyjną na spotkania i zabawy w razie niepogody, jadalnię (własna kuchnia), sypialnie, łazienki oraz ogrodzony plac zabaw, do którego wychodzi się bezpośrednio z budynku. Wszystkie sprzęty, zabawki i wyposażenie jest atestowane i dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Żłobek jest czynny przez 12 miesięcy w roku, w godzinach 7.00-17.00. Nie pracujemy w dni ustawowo wolne od pracy, w piątek po Bożym Ciele, w Wigilię, Wielki Piątek oraz inne ustalone przez dyrektora placówki i podane do wiadomości Rodziców.